Poziv na redovnu skupstinu za 2017.- Redovna skupština akcionara za 2017.
- Poziv za sazivanje Redovne Skupštine akcionara 2018.

- Redovna Skupština akcionara 2018. godine - materijal za sednicu.