Poziv na redovnu skupstinu za 2017.- Redovna skupština akcionara za 2017.